รายละเอียดบัตร

บัตรเจ็บ..ไม่อั้น!! อุ่นใจกับบัตรเดบิตแบบพิเศษ ที่ให้ค่ารักษาพยาบาล และวงเงินคุ้มครองจากอุบัติเหตุ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ในการทำธุรกรรมต่างๆเหมือนบัตรเดบิตปกติ โดยผู้ถือบัตรจะได้รับประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก พร้อมรับค่ารักษาพยาบาลและเงินก้อนชดเชยในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
ค่าชดเชยรายได้รายวัน

ค่าชดเชยรายได้รายวัน

รับเงินชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ในโรงพยาบาล สูงสุด 30 วันต่อครั้ง รวม 90 วันต่อปี ชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในห้องผู้ป่วยปกติวันละ 1000 บาท หรือ ในห้องผู้ป่วยหนัก CCU/ICU วันละ 2000 บาท
เงินคุ้มครองอุบัติเหตุ

เงินคุ้มครองอุบัติเหตุ

อุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยวงเงินคุ้มครองจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สมุดคู่ฝาก

ยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ