การตั้งค่าบัตรเดบิต

เพื่อใช้งานธุรกรรม Online ด้วยตัวท่านเองผ่านแอป SCB EASY

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตของท่าน ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป SCB ได้พัฒนาระบบให้ท่านสามารถตั้งค่าการใช้งานเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยธนาคารจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น “ปิดการใช้งาน” หากท่านประสงค์จะเปิดใช้งานสามารถกำหนดค่าด้วยตนเอง ผ่านแอป SCB EASY ดังนี้

  1. เลือก ”บัญชีของฉัน”
  2. เลือก “บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม”
  3. เลือกบัตรใบที่ต้องการ
  4. เลือก “บริการอื่นๆ”
  5. เลือก ระงับหรือปลดระงับชำระสินค้า/บริการออนไลน์ในประเทศ/ต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริการดังกล่าวจะใช้งานบน Version 3.51 ขอให้ท่านอัปเดตเวอร์ชันของแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ

ศึกษาเพิ่มเติมจาก https://scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/block-unblock-ecommerce.html