บริการแจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตผ่าน Line SCB ConnectSCB ยกระดับความปลอดภัยในการใช้บัตรเดบิต ตั้งแต่ 19 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ธนาคารจะเพิ่มบริการพิเศษเพื่อแจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตของลูกค้าที่สมัครใช้งาน Line SCB Connect โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเดบิต

1. การแจ้งเตือนการทำธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่

  • การถอน
  • การฝาก
  • การโอน
  • การซื้อสินค้าและบริการ
  • การรจ่ายบิล
  • การชำระค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต

โดยแจ้งเตือนทุกธุรกรรมที่ทำผ่านช่องทาง  ตู้ ATM/CDM/VTM, ชำระค่าสินค้าผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC), การชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

2. การแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน  ได้แก่

  • การสมัครบริการ:  EASY App/Promptpay/Easy Net/SMS Alert
  • การยกเลิกบริการ Promptpay
  • การตั้งค่าวงเงินบัตรเดบิต
  • การปลดอายัดบัตร เป็นต้น

หมายเหตุ: กรณีลูกค้าไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนผ่าน Line SCB Connectสามารถปิดการแจ้งเตือนของบัญชีที่ผูกบัตรเดบิตนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่ได้รับการแจ้งเตือนของบัญชีและบัตรเดบิต

การสมัครใช้งาน Line SCB Connect

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Link

การเพิ่มบัญชีและบัตรเดบิตที่เชื่อมต่อกับบัญชี ใน Line SCB Connect


1. เปิด Line SCB Connect และ เลือก “จัดการข้อมูล”


2. เลือก “บัญชีเงินฝาก”


3. เลือก “เพิ่มบัญชี”


4. เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการผูก และ กด “ยืนยัน” ซึ่งการผูกจะได้เป็นการผูกทั้งบัญชีเงินฝากที่เลือกและบัตรเดบิตที่เชื่อมต่อกับบัญชีนั้นๆ

การลบบัญชีและบัตรเดบิตที่เชื่อมต่อกับบัญชี ใน Line SCB Connect


1. เปิด Line SCB Connect และ เลือก “จัดการข้อมูล”


2. เลือก “บัญชีเงินฝาก”


3. เลือกบัญชีที่ต้องการยกเลิกการแจ้งเตือน


4. ระบบแสดงหมายเลขบัญชีเงินฝาก และ หมายเลขบัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีนั้นๆใต้เลขที่บัญชี เลือก “ยกเลิกการรับข้อมูล” ซึ่งการลบบัญชี ถือเป็นการยกเลิกการแจ้งเตือนการทำรายการของทั้งบัญชีเงินฝากที่เลือกและบัตรเดบิตที่เชื่อมต่อกับบัญชีนั้นนๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://scb.co.th หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777