ประกาศ

 

        SCB ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการ การสมัคร และการต่ออายุสมาชิก 1-POINT REDEMPTION ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลูกค้าที่ยังมีสิทธิ์ 1-POINT REDEMPTION อยู่ในขณะนี้

ยังคงสามารถแลกของรางวัลได้ตามปกติจนถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

 

        1-POINT REDEMPTION program, membership registration and renewal have been discontinued since 17 April 2020. Existing members can continue to enjoy the reward redemption until the end of your membership.

 

 

1 Point Redemption 2020

 

เริ่มแลกได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563