เพื่อให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต ดังนี้ 

1. ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ

 

ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น

 

            - 5% ของยอดเงินที่ต้องชำระตามใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (ในปี พ.ศ. 2563-2565)

            - 8% ของยอดเงินที่ต้องชำระตามใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (ในปี พ.ศ. 2566)

            - 10% ของยอดเงินที่ต้องชำระตามใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป)

 

 

2. ดีจังแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%

 

            มาตรการดีจังแบ่งชำระรายเดือนแบบพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลา 48 เดือนสำหรับลูกค้าที่  ต้องการผ่อนชำระยอดคงค้างบัตรเครดิตกับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ผ่านช่องทาง SCB EASY App ภายใน 31 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นบัตรเครดิต JCB)