ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้ ATM

 


1. เริ่มต้นทำรายการที่เครื่อง ATM ของ SCB ด้วยบัตรเดบิต, บัตร ATM หรือ บัตรเครดิต ที่ใช้เป็นบัตร ATM ของคุณ


2. เลือกทำรายการเมนู “ SCB Easy / กองทุน / อื่นๆ ”


3. เลือกทำรายการเมนู “สมัครบริการ/ ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)”


4. เลือกทำรายการเมนู “ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)”


5. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อตอบรับเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านเครื่อง ATM


6. ระบุ “หมายเลขบัตรประชาชน” และกดปุ่ม “ถูกต้อง” เพื่อทำรายการถัดไป


7. ระบุ “หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้” และกดปุ่ม “ถูกต้อง” เพื่อทำรายการถัดไป


8. หน้าจอจะแสดงข้อมูล และจำนวนเงินค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตและจัดส่ง (150 บาท ซึ่งจะถูกหักจากบัญชี)
จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการทำรายการ


9. เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว รอรับผลลงทะเบียนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ