เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

ลูกค้าบัตรเครดิต SCB สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวที่ได้ให้ไว้กับธนาคารได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 

เปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ- นามสกุลสามารถแจ้งความประสงค์ และจัดส่งเอกสารได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

  • SCB Call Center 02-777-7777
  • สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ (ที่เปลี่ยนแปลงชื่อ- นามสกุลแล้ว)
  • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ- นามสกุล / ใบทะเบียนสมรส

ทั้งนี้ ลูกค้าบัตรเครดิตที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลบนหน้าบัตรใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง SCB Call Center และ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ได้เช่นเดียวกัน โดยค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 

เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ สามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

  • ระบบอัตโนมัติ SCB Call Center 02-777-7777
  • สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมุดคู่ฝาก หรือ บัตร ATM หรือ บัตรเครดิต

 

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร และ ข้อมูลอีเมล (E-Mail)

ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการจัดส่งเอกสาร และ E-Mail ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเรา