การตั้งค่าบัตรเครดิต

เพื่อใช้งานธุรกรรม Online ด้วยตัวท่านเองผ่านแอป SCB EASY

            เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต SCB ได้เพิ่มบริการให้ท่านสามารถตั้งค่า เปิด/ปิดการชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์ ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านแอป SCB EASY โดยเริ่มใช้งานได้ในวันที่ 18 ก.พ. 65 ยกเว้นบัตร JCB จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


            ศึกษาเพิ่มเติมจาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/how-to/block-unblock-ecommerce.html