วงเงินคุ้มครองการซื้อสินค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิต (Purchase Protection)

ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และห้างฯ กำหนด ตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย