เพิ่มความสะดวกให้คุณช้อปปิ้งโดยไม่ต้องถือถุงสินค้า (Hands Free Shopping)

เงื่อนไข

  • กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์ Customer Service เพื่อรับบริการ 
    Hands Free Shopping ได้ที่ห้างฯ ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
  • บริการเพิ่มความสะดวก ให้ท่านช้อป โดยไม่ต้องถือถุงสินค้า และรวมการชำระเงินไว้ที่จุดบริการเดียว

 

เงื่อนไขการใช้บริการ เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด