รับคะแนนสะสม M Point X3 เมื่อช้อปที่แผนก เพาเวอร์ มอลล์ (Power Mall)

 

 

เงื่อนไข

  • คะแนนสะสม M Point 3 เท่า คำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 
    ที่แผนกเพาเวอร์ มอลล์ ไม่รวมสินค้าผ่อนชำระ
  • คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว