รับคะแนนสะสม M Point X2 เมื่อช้อป ภายในศูนย์การค้า (Shopping Complex)

 

เงื่อนไข

  • คะแนนสะสม M Point 2 เท่า คำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า