ช้อปสินค้าในราคาสมาชิก มากกว่า 1,000 รายการ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และห้างฯ กำหนด ตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย