บริการจัดส่งสินค้า (Delivery Service)

เเงื่อนไข

  • เพียงมียอดซื้อสินค้าในห้างฯ ผ่านบัตรเครดิต 5,000 บาทขึ้นไป/สาขา/วัน
  • การจัดส่งสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ห้างฯ กำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ เป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด