ประกันภัยการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินและเงิน จากการถูกโจรกรรม (Wallet Guard)

ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62

 

ผลประโยชน์ค่าชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล และเงิน จากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และ/หรือ วิ่งราวทรัพย์ (ค่าความเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท)

 

เงื่อนไข

  • รับประกันภัยและให้ความคุ้มครองโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ติดต่อขอรับความคุ้มครองที่ SCB M Call Center 1295