วงเงินคุ้มครองการซื้อสินค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิต (Purchase Protection)

ตั้งแต่ 23 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62

 

คุ้มครองการซื้อสินค้าและชำระด้วยบัตรเครดิต (Purchase Protection) ทั้งในห้างฯและต่างประเทศ คุ้มครองค่าซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทรัพย์สิน หรือ ชดเชยเงินค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สิน

ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ และอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีตกหล่น) ถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏ ร่องรอยชัดเจน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

 

เงื่อนไข

  • รับประกันภัยและให้ความคุ้มครองโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 1,700 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลด
  • ติดต่อขอรับความคุ้มครองที่ SCB M Call Center 1295