สิทธิประโยชน์

รับคะแนนสะสม X2 ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร
รับส่วนลดเงินจอง 5% พร้อมรับเพิ่มสูงสุด 50,000 คะแนน เมื่อชำระเงินจองโครงการ ของแสนสิริผ่านบัตร
สมัครหักชำระค่างวดเงินดาวน์ ผ่านบัตร
รับคะแนนสะสม X2

 

    ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม 2 คะแนน

 

สิทธิพิเศษเมื่อจองโครงการผ่านบัตร

รับส่วนลดเงินจอง 5% พร้อมรับเพิ่มสูงสุด 50,000 คะแนน เมื่อชำระเงินจองโครงการของแสนสิริผ่านบัตร

เงื่อนไข

สมัครหักชำระค่างวดเงินดาวน์ผ่านบัตร

ประหยัดเวลา ด้วยบริการหักชำระค่างวดเงินดาวน์โครงการแสนสิริ ผ่านบัตร พร้อมรับคะแนนสะสม X2 สำหรับทุกการใช้จ่าย

รับส่วนลดค่าที่พักและห้องอาหารในโรงแรม

รับส่วนลดค่าที่พักและห้องอาหารในโรงแรม ESCAPE เขาใหญ่และหัวหิน

เงื่อนไข

Sansiri Living Rewards

เงื่อนไข

อุ่นใจเมื่อเดินทาง

ฟรีประกันอุบัติเหตุ เมื่อเดินทางต่างในประเทศ และชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต SCB SANSIRI PLATINUM ให้ความคุ้มครองโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไข

บริการเลขาส่วนตัวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมง โทร. 0 2777 7777

เงื่อนไข

โปรโมชั่นเฉพาะบัตร

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติ


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป / เดือน

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
  ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตร


เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก

กรณีเป็นพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก

 

กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : เฉพาะบัตรเครดิตสามารถสมัครใช้บริการ ATM บนบัตรเครดิต เพื่อถอนเงินสดจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัด ได้ทุกสาขาหลังจากบัตรอนุมัติโดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการดังกล่าว 200 บาท / ปี

ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปีปีแรก

 • บัตรหลัก : ฟรี
 • บัตรเสริม : ฟรี

รายปีปีถัดไป

 • บัตรหลัก : 5,000 บาท/ปี
 • บัตรเสริม : ไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 บาท/ปี