สิทธิประโยชน์

รับคะแนนสะสม X2 ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร
สมัครหักชำระค่างวดเงินดาวน์ ผ่านบัตร
แลกบัตรกำนัลเงินสด เพื่อใช้เป็นส่วนลด หรือเพื่อชำระค่าส่วนกลางโครงการแสนสิริ
รับคะแนนสะสม X2

 

    ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม 2 คะแนน

 

สมัครหักชำระค่างวดเงินดาวน์ผ่านบัตร

ประหยัดเวลา ด้วยบริการหักชำระค่างวดเงินดาวน์โครงการแสนสิริ ผ่านบัตร พร้อมรับคะแนนสะสม X2 สำหรับทุกการใช้จ่าย

รับส่วนลดค่าที่พักและค่าอาหารในโรงแรม

รับส่วนลดค่าที่พักและห้องอาหารในโรงแรม THE PERI หัวหินและเขาใหญ่

เงื่อนไข

Sansiri Living Rewards

เงื่อนไข

บริการรถเช่า ลดสูงสุด 20%

บริการรถเช่าขับเองและรถเช่าพร้อมคนขับทุกประเภท เมื่อจองรถเช่ากับ บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด โดยจองผ่าน Call Center 1279 หรือจองออนไลน์ได้ที่ www.trueleasing.co.th

เงื่อนไข

อุ่นใจเมื่อเดินทาง

ฟรีประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเมื่อเดินทางทั้งในและต่างประเทศ และชำระค่าโดยสารทางอากาศผ่านบัตรเครดิต SCB SANSIRI (ความคุ้มครองเป็นไปตามรายละเอียดของกรมธรรม์)

เงื่อนไข

บริการเลขาส่วนตัวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมง โทร. 0 2777 7777

เงื่อนไข

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติ


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป / เดือน

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
  ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตร


เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก

กรณีเป็นพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก

 

กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปีปีแรก

 • บัตรหลัก : ฟรี
 • บัตรเสริม : ฟรี

รายปีปีถัดไป

 • บัตรหลัก : 5,000 บาท/ปี
 • บัตรเสริม : ไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 บาท/ปี