ค่าธรรมเนียมบัตรฟรี

ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรายปี ตลอดการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการที่รับเงินเดือนผ่าน SCB

 

รับสิทธิพิเศษและส่วนลด

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำมากมายทุกเดือน ตลอดปี ทั้งกิน บิน ช้อป
 

 

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขบัตรเครดิต

  • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดอายุการเป็นการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการที่รับเงินเดือนกับธนาคาร สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์รายใหม่เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB PRIME และบัตรเครดิต Co-Branded เช่น SCB KING POWER / SCB SANSIRI / SCB TOYOTA และ SCB M ทุกประเภท ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้)
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่เป็นพนักงานของหน่วยงานราชการที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
  • กรณีลูกค้าสิ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ ตามที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ หน่วยงานต้นสังกัดยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่ลูกค้ารายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามปกติ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ หรือและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • เกณฑ์การอนุมัติบัตรเครดิตและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ