ทุกวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม 2563 - ธันวาคม 2563

 

รับเงินเดือนผ่านบัญชี SCB ฟินฟรี! ทุกศุกร์แรกของเดือน #TGIF

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าบัญชีเงินเดือนของธนาคาร รับฟรี! ของขวัญสุดพิเศษทุกวันศุกร์แรกของเดือน รับส่วนลด E-Voucher จากร้านค้าชั้นนำ เช่น VIU, Starbucks, SF, Major, FamilyMart, Koi The, Get เป็นต้น โดยลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่าน SCB EASY App ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อรับส่วนลดทุกวันศุกร์แรกของเดือน หรือจนกว่าสิทธิพิเศษจะหมด

เงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด รับส่วนลด E-Voucher จากร้านค้าชั้นนำ โดยลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่าน SCB EASY App ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อรับส่วนลดทุกวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม 2563 - ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิพิเศษจะหมด
  2. จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
  3. เมื่อกดยืนยันรับสิทธิ์ ต้องนำไปใช้ที่ร้านค้าตามที่เลือกไว้ ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับสิทธิ์ กรณีกดรับสิทธิ์และไม่ได้ใช้ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกคืนสิทธิ์ได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ร้านค้าไม่รับโค้ดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  6. ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ เป็นที่สุด
  7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777