จ่ายเงินเดือนผ่านบัญชี SCB ช่วยพนักงานมีตังค์ ไม่ต้องรอสิ้นเดือน แบ่งเบาภาระคุณและพนักงาน

• หมดกังวลเรื่องการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าของพนักงานโดยไม่ต้องใช้เงินสำรองบริษัท
• เสริมสภาพคล่องให้พนักงาน ด้วยบริการ “มีตังค์” ขอรับค่าจ้างก่อนวันครบกำหนดจ่ายค่าจ้างได้

พิเศษ! ลดค่าธรรมเนียมบริการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดเริ่มต้นเพียง 10 บาท** (จากปกติ 20 บาท) สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการ “มีตังค์” ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

สำหรับบริษัท / ผู้ประกอบการ

  1. ต้องใช้บริการ SCB Payroll ผ่าน SCB Business Net เท่านั้น
  2. เปิดบัญชีกระแสรายวันใหม่ และทำสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) PAYROLL โดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า (กรณีชำระวงเงิน O/D เกินระยะเวลาที่กำหนดคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาและไม่เกินจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารประกาศกำหนด)
  3. บริษัทนำส่งข้อมูลพนักงาน ผ่านช่องทาง SFTP ให้กับธนาคารทุกวัน
  4. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับพนักงาน

เงื่อนไขการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนด

  1. ค่าจ้างก่อนกำหนดที่ขอรับได้ คำนวณจากค่าจ้างของวันทำงานที่คุณได้ทำมาแล้วในแต่ละเดือนหรือแต่ละรอบการจ่ายค่าจ้าง
  2. สามารถขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 2 ของการทำงานให้กับนายจ้างในแต่ละเดือนหรือแต่ละรอบการจ่ายค่าจ้าง จนถึงวันก่อนหน้าวันครบกำหนดจ่ายค่าจ้าง
  3. ค่าจ้างก่อนกำหนดที่ขอรับได้ต่อครั้งในแต่ละเดือน ส่วนของลูกจ้างรายเดือน คือ 50% ของยอดเงินเดือนประจำเฉลี่ยเป็นรายวัน (เงินเดือนประจำหารด้วย 30) คูณด้วยจำนวนวันที่คุณได้ทำงานมาแล้วในเดือนที่ทำรายการ หักด้วยค่าจ้างก่อนกำหนดที่คุณได้รับไปแล้วในเดือนนั้น ส่วนของลูกจ้างรายวัน คือ 50% ของยอดเงินค่าจ้างรายวันที่พนักงานได้รับเป็นประจำ คูณด้วยจำนวนวันที่คุณได้ทำงานมาแล้วในเดือนหรือรอบที่ทำรายการ หักด้วยค่าจ้างก่อนกำหนดที่คุณได้รับไปแล้วในเดือนหรือรอบนั้น
  4. วงเงินการขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดสูงสุดต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท

การคิดค่าธรรมเนียม

  1. กรณีขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อรายการ กรณีขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 20 บาท ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท เช่น หากขอรับค่าจ้างก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 60 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมจะหักจากบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีสำหรับรับค่าจ้าง

 

สนใจบริการ “มีตังค์” ติดต่อได้ที่ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ที่ดูแลธุรกิจท่าน หรือ โทร. SCB Business Call Center 0 2722 2222