1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

 

รับฟรีบัตรกำนัล e-coupon Tesco Lotus มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท*

เฉพาะลูกค้าบัญชีเงินเดือน เมื่อสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่, รถยนต์ใช้แล้ว, รถคือเงิน My Car My Cash ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้ ภายในวันที่  1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

เงื่อนไขสินเชื่อรถยนต์ใหม่ และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท 

2. 1.ลูกค้าต้องสมัครสินเชื่อรถยนต์และได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

3. ลูกค้าจะได้สิทธิรับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus เพื่อใช้ที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา

    3.1 สินเชื่อรถยนต์ใหม่    

ยอดสินเชื่อ

มูลค่า e-coupon ที่ได้รับ

600,000 – 999,999 บาท  500 บาท 
1,000,000 บาท ขึ้นไป  1,000 บาท 

 

    3.2 สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ยอดสินเชื่อ

มูลค่า e-coupon ที่ได้รับ

300,000 บาท ขึ้นไป  500 บาท 4. ไม่สามารถนำคูปองส่วนลดนี้ไปใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง, แอลกอฮอล์, ยาสูบ, สินค้าของศูนย์อาหาร, ร้านเวชภัณฑ์, พื้นที่เช่า, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินมือถือ, บิลเพย์เม้นท์, อีซีท้อปอัพ, บัตรโทรศัพท์และสินค้าผ่อนชำระได้

5. จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

6. รหัสส่วนลดจะจัดส่งให้ลูกค้าผ่านเมนู สิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอป SCB EASY (หากยังไม่มี SCB EASY สามารถ Down Load ได้ที่ App Store หรือ Google Play Store) ภายใน 60 วันทำการหลังจากแคมเปญสิ้นสุด

7. ขั้นตอนการใช้รหัสส่วนลด ลูกค้าสามารถกดยืนยันรับสิทธิ ผ่าน SCB EASY เท่านั้น เพื่อรับรหัสส่วนลดไปใช้กับร้านค้า โดยกดยืนยันรับสิทธิผ่านเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ในแอป SCB EASY โดยต้องใช้รหัสภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกดรับสิทธิที่ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนการชำระเงิน หากลูกค้าไม่ได้กดรับสิทธิระหว่างวันที่กำหนดและไม่ได้แสดงรหัสเพื่อแลกสิทธิ ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าลูกค้าสละสิทธิและไม่สามารถขอคืนสิทธิได้

8. ขอสงวนสิทธิไม่รับรหัสส่วนลดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี

9. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

10. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามธนาคารกำหนด

12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777 

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท 

2. ลูกค้าต้องสมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50,000 – 5,000,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.85% ต่อปี กรณีทำประกัน Auto Plus หรือ PA Smart ค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ที่ได้รับการอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

3. ลูกค้าสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash จะได้สิทธิรับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus เพื่อใช้ที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา 

 

ยอดสินเชื่อ

มูลค่า e-coupon ที่ได้รับ

300,000 – 499,999 บาท  500 บาท 
500,000 บาท ขึ้นไป  1,000 บาท 

 

4. ไม่สามารถนำคูปองส่วนลดนี้ไปใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง, แอลกอฮอล์, ยาสูบ, สินค้าของศูนย์อาหาร, ร้านเวชภัณฑ์, พื้นที่เช่า, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินมือถือ, บิลเพย์เม้นท์, อีซีท้อปอัพ, บัตรโทรศัพท์และสินค้าผ่อนชำระได้

5. จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

6. รหัสส่วนลดจะจัดส่งให้ลูกค้าผ่านเมนู สิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอป SCB EASY (หากยังไม่มี SCB EASY สามารถ Down Load ได้ที่ App Store หรือ Google Play Store) ภายใน 60 วันทำการหลังจากแคมเปญสิ้นสุด 

7. ขั้นตอนการใช้รหัสส่วนลด ลูกค้าสามารถกดยืนยันรับสิทธิ ผ่าน SCB EASY เท่านั้น เพื่อรับรหัสส่วนลดไปใช้กับร้านค้า โดยกดยืนยันรับสิทธิผ่านเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ในแอป SCB EASY โดยต้องใช้รหัสภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกดรับสิทธิที่ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนการชำระเงิน หากลูกค้าไม่ได้กดรับสิทธิระหว่างวันที่กำหนดและไม่ได้แสดงรหัสเพื่อแลกสิทธิ ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าลูกค้าสละสิทธิและไม่สามารถขอคืนสิทธิได้

8. ขอสงวนสิทธิไม่รับรหัสส่วนลดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี

9. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

10. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามธนาคารกำหนด

12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777