1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

 

Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดสำหรับคุณคนสำคัญ

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าบัญชีเงินเดือนของธนาคารในเดือนเกิด รับฟรีของขวัญในเดือนเกิด

เลือกรับส่วนลด E-Voucher จากร้านค้าชั้นนำ ดังนี้

เดือนมกราคม 2563 ได้แก่ Bar B Q Plaza, Mc Donald’s หรือ Tesco Lotus

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่ Mc Donald’s, Tesco Lotus, Lazada, Shopee หรือ PT

เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 ได้แก่ Mc Donald’s, Tesco Lotus, S&P, Shopee หรือ PT

โดยลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB Easy ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อส่วนลดภายในเดือนเกิด หรือจนกว่าสิทธิพิเศษจะหมด

เงื่อนไขรวม

ระยะเวลาแคมเปญ : วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด เลือกรับส่วนลด E-Voucher จากร้านค้าชั้นนำ เดือนมกราคม 2563 ได้แก่ Bar B Q Plaza, Mc Donald’s หรือ Tesco Lotus เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่ Mc Donald’s, Tesco Lotus, Lazada, Shopee หรือ PT เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 ได้แก่ Mc Donald’s, Tesco Lotus, S&P, Shopee หรือ PT โดยลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB Easy ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อส่วนลดภายในเดือนเกิด หรือจนกว่าสิทธิพิเศษจะหมด

2. ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิ์ E-Voucher เพียงร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งเท่านั้น และเมื่อกดรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือเปลี่ยนเป็นร้านค้าอื่นได้ จำนวนสิทธิพิเศษในแต่ละเดือน ดังนี้

มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 - มิถุนายน 2563 กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563
ร้านค้า ส่วนลด (บาท) จำนวนสิทธิ์
(ต่อเดือน)
ร้านค้า ส่วนลด
(บาท)
จำนวนสิทธิ์
(ต่อเดือน)
ร้านค้า ส่วนลด
(บาท)
จำนวนสิทธิ์
(ต่อเดือน)
Bar B Q Plaza 100 2,000 Mc Donald’s 50 6,000 Mc Donald’s 50 6,000
Mc Donald’s 50 10,000 Tesco Lotus 50 6,000 Tesco Lotus 50 6,000
Tesco Lotus 50 10,000 Lazada 50 3,000 S&P 50 3,000
      Shopee 50 3,000 Shopee 50 3,000
      PT 50 2,000 PT 50 2,000

3. จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

4. เมื่อกดยืนยันรับสิทธิ์ ต้องนำไปใช้ที่ร้านค้าตามที่เลือกไว้ ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับสิทธิ์ กรณีกดรับสิทธิ์และไม่ได้ใช้ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกคืนสิทธิ์ได้

5. ขอสงวนสิทธิ์ร้านค้าไม่รับโค้ดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี

6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

7. ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯเป็นที่สุด

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777