20 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563

 

สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี SCB และสมัครบัตรเครดิตของธนาคารทุกประเภทรายใหม่  และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าวครบ 2,000 บาท*

 

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ PAYROLL ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และสมัครบัตรเครดิตของธนาคารทุกประเภทรายใหม่ (ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB ภายในระยะเวลา 180 วันก่อนหน้า) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าวครบ 2,000 บาท ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย สมัครบัตรและรูดซื้อตามเงื่อนไขตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 เท่านั้น
  2. ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์กดรับบัตรคอนเสิร์ต “คืนมหัศจรรย์วันของ อ๊อฟ ปองศักดิ์” จำนวน 2 ใบ/1 สิทธิ์ มูลค่าบัตรใบละ 3,500 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า 1 ท่าน และจำกัดสิทธิ์การกดรับบัตรคอนเสิร์ตรวม 120 สิทธิ์แรกเท่านั้น สามารถกดรับสิทธิ์ที่เมนู EASY Bonus ผ่านแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปและจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  3. ลูกค้ารับบัตรคอนเสิร์ตได้ที่บูธกิจกรรมของธนาคารหน้างานแสดงคอนเสิร์ตตามวันที่และรอบแสดงคอนเสิร์ตที่ลูกค้าเลือกรับสิทธิ์ โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อรับบัตรคอนเสิร์ต ทั้งนี้บัตรคอนเสิร์ตรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์รับบัตรคอนเสิร์ตฟรีของท่านกรณีเจ้าหน้าที่ของธนาคารไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มแสดงคอนเสิร์ต วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คอนเสิร์ตเริ่มแสดงเวลา 19:00 น.
  5. ธนาคารมีสิทธิ์เรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของธนาคาร
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777