มีบ้าน มีรถ สินเชื่อดอกต่ำดี

อยากมีบ้านหรือมีรถ ก็เป็นจริงได้ง่ายด้วยดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

 

อยากมีบ้านใหม่ ซื้อบ้านมือสอง สร้างบ้านใหม่ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

กู้ง่าย จ่ายน้อย พร้อมรับวงเงินกู้เพิ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์สูงสุด 10% (กรณีบ้านหลังแรก) และข้อเสนออัตราการผ่อนเริ่มต้นล้านละ 4,000 บาทต่อเดือน* กับสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

อยากลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

กู้ง่าย ดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3 ปีแรก 2.75%

บ้านอยู่ครบ รถมีขับ SCB อนุมัติไว ผ่อนสบาย ได้วงเงินสูง

สินเชื่อบ้านคือเงิน ได้ทุกหลักประกัน ฟรีค่าประเมิน ดอกเบี้ยต่ำ
สินเชื่อรถคือเงิน รู้ผลอนุมัติไว ผ่อนสบาย เริ่มต้น แสนละ 57 บาท/วัน* 

ออกรถใหม่ด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่

ออกรถใหม่ด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ดาวน์เริ่มต้น 0% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน)

 • เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

  ปีที่
  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1-3 3.50% 3.75%
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 2.00% MRR - 1.75%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.50% 3.75%
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี 3.858% 4.11%

 •  *อัตราผ่อนเริ่มต้นล้านละ 4,000 บาทต่อเดือน 3 ปีแรก คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี = 3.50%
 • เงื่อนไขการทำประกัน : กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 • รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต     
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) (รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ใหม่) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด (ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว) โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นร้อยละ 5.995 ต่อปี (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (รีไฟแนนซ์ )

  เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

   

  ปีที่ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3 ปี
  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1-3 2.75% 3.00%
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 2.00% MRR - 1.75%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.75% 3.00%
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี 3.64% 3.89%

 • กรณีขอวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ สูงสุด 10% ให้เฉพาะกรณีกู้บ้านหลังแรก (สัญญาที่ 1) และราคาต่ำกว่า 10 ลบ. เท่านั้น เกณฑ์การพิจารณาให้วงเงินเพิ่ม 10% เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการทำประกัน : กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 • รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต     
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็น MRR -1.50% (รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ใหม่) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด (ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว) โดย อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) หรือ MRR ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นร้อยละ 5.995 ต่อปี (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

  เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับโครงการจัดสรรชั้นนำตามที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะบ้านใหม่ บ้านมือสองหรือรับสร้างบ้าน เฉลี่ยทุกโครงการ
 •  สำหรับลูกค้าพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

 • ปีที่

  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ  

  ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1 5.495% 6.490%
  ปีที่ 2-3 5.990% 6.990%
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR + 0.75% MRR + 1.50%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.825% 6.823%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (20 ปี) 6.490% 7.312%

 • สำหรับลูกค้าพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • ปีที่
  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1-3 5.990% 6.990%
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR + 0.75% MRR + 1.50%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.990% 6.990%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (20 ปี) 6.539% 7.360%
 • กรณีขอวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ สูงสุด 10% ให้เฉพาะกรณีกู้บ้านหลังแรก (สัญญาที่ 1) และราคาต่ำกว่า 10 ลบ. เท่านั้น เกณฑ์การพิจารณาให้วงเงินเพิ่ม 10% เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการทำประกัน : กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 • รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต     
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็น MRR -1.50% (รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ใหม่) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด (ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว) โดย อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) หรือ MRR ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นร้อยละ 5.995 ต่อปี (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถ

 • เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ* ดาวน์เริ่มต้น 0% ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บดังนี้ (ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 )

  ระยะเวลาผ่อน อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง** อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง** อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง**
  รถเก๋ง รถเก๋ง รถกระบะ รถกระบะ รถ EV รถ EV
  48 เดือน เริ่มต้นที่ 2.50% เริ่มต้นที่ 4.00% เริ่มต้นที่ 2.80% เริ่มต้นที่ 4.50% เริ่มต้นที่ 2.75% เริ่มต้นที่ 5.21%
  60 เดือน เริ่มต้นที่ 2.55% เริ่มต้นที่ 4.13% เริ่มต้นที่ 2.90% เริ่มต้นที่ 4.70% เริ่มต้นที่ 2.85% เริ่มต้นที่ 5.37%
  72 เดือน เริ่มต้นที่ 2.75% เริ่มต้นที่ 4.54% เริ่มต้นที่ 3.05% เริ่มต้นที่ 5.03% เริ่มต้นที่ 2.95% เริ่มต้นที่ 5.52%
  84 เดือน เริ่มต้นที่ 3.20% เริ่มต้นที่ 5.33% เริ่มต้นที่ 3.30% เริ่มต้นที่ 5.49% - -

  หมายเหตุ: (*) ลูกค้าต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้ร่วมแคมเปญหรือไม่ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนให้ทางเจ้าหน้าที่ SCB ตรวจสอบในระบบของธนาคาร (**) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คำนวณจากเงินขอสินเชื่อ จำนวน 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับสินเชื่อรถยนต์ใหม่
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยี่ห้อรถยนต์, ประเภทรถยนต์ และระยะเวลาผ่อน
 • ธนาคารจะดำเนินการตัดบัญชีก่อนล่วงหน้า 1 วันหากวันตัดบัญชีเพื่อชำระหนี้ที่กำหนดไว้เป็นวันหยุดตามประกาศธนาคาร
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash (ATS Payroll)

 1. *ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 57 บาทต่อวัน โดยคำนวนจากอัตราผ่อนต่อเดือน (30 วัน) ด้วยวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท คิด ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 1 มกราคม 2564 ระยะเวลาผ่อน 84 เดือน สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้โปรแกรมอัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อประกัน Auto Plus หรือ PA Smart ค่าเบี้ยประกัน 8,000 บาท ขึ้นไป
 2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50,000 – 5,000,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.85% ต่อปี กรณีทำประกัน Auto Plus หรือ PA Smart ค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป และได้รับการอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการ ให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
 3. วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100 % ของราคาประเมินของธนาคาร และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 4. รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 19 ปี
 5. ระยะเวลาการอนุมัติและวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ อาจแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร คุณสมบัติของลูกค้า ยี่ห้อรถยนต์ รุ่น ปี และสภาพรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
 6. รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  
 7. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
 8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 9. การพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
 10. กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.) หรือ www.fwd.co.th
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม