มีบ้าน มีรถ ชีวิตดี

สร้างฝันให้เป็นจริง อยากมีบ้าน มีรถ ก็ดีไปหมด

 

อยากมีบ้านใหม่ (โครงการที่กำหนด) ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

กู้ง่าย จ่ายน้อย พร้อมรับวงเงินกู้เพิ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์สูงสุด 10% (กรณีบ้านหลังแรก) และข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำสุด 2.80% ต่อปี กับสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

อยากลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำสุด 2.95% ต่อปี

ซื้อบ้านมือสอง สร้างบ้านใหม่ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

ซื้อบ้านมือสอง สร้างบ้านใหม่ กู้ง่าย ได้วงเงินกู้เพิ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์สูงสุด 10% (กรณีบ้านหลังแรก) พร้อมรับดอกเบี้ยต่ำสุด 3.85% ต่อปี

ออกรถใหม่ด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่

ออกรถใหม่ด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ดอกเบี้ยต่ำเทียบเท่ากับลูกค้าจ่ายเงินดาวน์ 25% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

บ้านอยู่ครบ รถมีขับ SCB อนุมัติไว ผ่อนสบาย ได้วงเงินสูง

สินเชื่อบ้านคือเงิน ได้ทุกหลักประกัน ฟรีค่าประเมิน ดอกเบี้ยต่ำสุด 5.99% ต่อปี(3)
สินเชื่อรถคือเงิน รู้ผลอนุมัติไว ผ่อนสบาย เริ่มต้น แสนละ 57 บาท/วัน* 

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน)

  เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับโครงการจัดสรรชั้นนำตามที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะบ้านใหม่ บ้านมือสองหรือรับสร้างบ้าน เฉลี่ยทุกโครงการ

  ปีที่ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3 ปี
  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1-3 2.80% - 3.95% ต่อปี 2.99% - 4.20% ต่อปี
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 2.00% MRR - 1.75%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.80% - 3.95% ต่อปี 2.99% - 4.20% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี 3.65% - 3.98% 3.89% - 4.23%

 • กรณีขอวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ สูงสุด 10% ให้เฉพาะกรณีกู้บ้านหลังแรก (สัญญาที่ 1) และราคาต่ำกว่า 10 ลบ. เท่านั้น เกณฑ์การพิจารณาให้วงเงินเพิ่ม 10% เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการทำประกัน : กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 • รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต     
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็น MRR -1.50% (รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ใหม่) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด (ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว) โดย อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) หรือ MRR ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นร้อยละ 5.995 ต่อปี (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • รับฟรี E-Coupon Tesco Lotus มูลค่าเริ่มต้น 2,500 บาท (สูงสุด 5,000 บาท) ผ่านแอป SCB Easy ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ลูกค้าต้องสมัครสินเชื่อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง วงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร และซื้อประกัน Credit Life ทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ ที่ได้รับการอนุมัติและจดจำนอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกค้าจะได้สิทธิรับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus เพื่อใช้ที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา แบ่งตามระดับวงเงิน ดังนี้
  • หากมียอดสินเชื่อระหว่าง 2,000,000 – 4,999,999 บาท จะได้รับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 2,500 บาท หรือ
  • หากมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท
 • ลูกค้าต้องสมัคร App SCB Easy ภายในเดือนที่จำนอง
 • ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ E-Coupon Tesco Lotus ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอป SCB EASY ภายใน 60 วัน หลังจาก สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องกดรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะสามารถนำ E-Coupon ที่ ได้รับสิทธิ์แล้วไปใช้ได้ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

 

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (รีไฟแนนซ์ )

  เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

  ปีที่ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3 ปี
  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1-3 2.75% 3.00%
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 2.00% MRR - 1.75%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.75% 3.00%
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี 3.64% 3.89%

 • กรณีขอวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ สูงสุด 10% ให้เฉพาะกรณีกู้บ้านหลังแรก (สัญญาที่ 1) และราคาต่ำกว่า 10 ลบ. เท่านั้น เกณฑ์การพิจารณาให้วงเงินเพิ่ม 10% เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการทำประกัน : กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 • รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต     
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็น MRR -1.50% (รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ใหม่) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด (ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว) โดย อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) หรือ MRR ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นร้อยละ 5.995 ต่อปี (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • รับฟรี E-Coupon Tesco Lotus มูลค่าเริ่มต้น 2,500 บาท (สูงสุด 5,000 บาท) ผ่านแอป SCB Easy ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ลูกค้าต้องสมัครสินเชื่อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง วงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร และซื้อประกัน Credit Life ทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ ที่ได้รับการอนุมัติและจดจำนอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกค้าจะได้สิทธิรับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus เพื่อใช้ที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา แบ่งตามระดับวงเงิน ดังนี้
  • หากมียอดสินเชื่อระหว่าง 2,000,000 – 4,999,999 บาท จะได้รับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 2,500 บาท หรือ
  • หากมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท
 • ลูกค้าต้องสมัคร App SCB Easy ภายในเดือนที่จำนอง
 • ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ E-Coupon Tesco Lotus ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอป SCB EASY ภายใน 60 วัน หลังจาก สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องกดรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะสามารถนำ E-Coupon ที่ ได้รับสิทธิ์แล้วไปใช้ได้ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

 

เงื่อนไขสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

 • เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

  ปีที่
  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และฟรีค่าจำนอง ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1-3 5.823% 6.823% 6.823%
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR + 0.750% MRR + 1.500% MRR + 1.500%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.823% 6.823% 6.823%
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี 6.490% 7.312% 7.312%
 • เงื่อนไขการทำประกัน : กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 • รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต     
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) (รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ใหม่) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด (ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว) โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นร้อยละ 5.995 ต่อปี (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • รับฟรี E-Coupon Tesco Lotus มูลค่าเริ่มต้น 2,500 บาท (สูงสุด 5,000 บาท) ผ่านแอป SCB Easy ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ลูกค้าต้องสมัครสินเชื่อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง วงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร และซื้อประกัน Credit Life ทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ ที่ได้รับการอนุมัติและจดจำนอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกค้าจะได้สิทธิรับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus เพื่อใช้ที่ Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา แบ่งตามระดับวงเงิน ดังนี้
  • หากมียอดสินเชื่อระหว่าง 2,000,000 – 4,999,999 บาท จะได้รับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 2,500 บาท หรือ
  • หากมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับรหัสส่วนลดแทนเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท
 • ลูกค้าต้องสมัคร App SCB Easy ภายในเดือนที่จำนอง
 • ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ E-Coupon Tesco Lotus ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอป SCB EASY ภายใน 60 วัน หลังจาก สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องกดรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะสามารถนำ E-Coupon ที่ ได้รับสิทธิ์แล้วไปใช้ได้ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถ

 • เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ* ดาวน์เริ่มต้น 0% ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บดังนี้ (ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

  ระยะเวลาผ่อน อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง** อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง** อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง**
  รถเก๋ง รถเก๋ง รถกระบะ รถกระบะ รถ EV รถ EV
  48 เดือน เริ่มต้นที่ 2.50% เริ่มต้นที่ 4.00% เริ่มต้นที่ 2.80% เริ่มต้นที่ 4.50% เริ่มต้นที่ 2.75% เริ่มต้นที่ 5.21%
  60 เดือน เริ่มต้นที่ 2.55% เริ่มต้นที่ 4.13% เริ่มต้นที่ 2.90% เริ่มต้นที่ 4.70% เริ่มต้นที่ 2.85% เริ่มต้นที่ 5.37%
  72 เดือน เริ่มต้นที่ 2.75% เริ่มต้นที่ 4.54% เริ่มต้นที่ 3.05% เริ่มต้นที่ 5.03% เริ่มต้นที่ 2.95% เริ่มต้นที่ 5.52%
  84 เดือน เริ่มต้นที่ 3.20% เริ่มต้นที่ 5.33% เริ่มต้นที่ 3.30% เริ่มต้นที่ 5.49% - -

  หมายเหตุ: (*) ลูกค้าต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้ร่วมแคมเปญหรือไม่ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนให้ทางเจ้าหน้าที่ SCB ตรวจสอบในระบบของธนาคาร (**) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คำนวณจากเงินขอสินเชื่อ จำนวน 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับสินเชื่อรถยนต์ใหม่
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยี่ห้อรถยนต์, ประเภทรถยนต์ และระยะเวลาผ่อน
 • ธนาคารจะดำเนินการตัดบัญชีก่อนล่วงหน้า 1 วันหากวันตัดบัญชีเพื่อชำระหนี้ที่กำหนดไว้เป็นวันหยุดตามประกาศธนาคาร
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

 1. *ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 57 บาทต่อวัน โดยคำนวนจากอัตราผ่อนต่อเดือน (30 วัน) ด้วยวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท คิด ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 1 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลาผ่อน 84 เดือน สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้โปรแกรมอัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อประกัน Auto Plus หรือ PA Smart ค่าเบี้ยประกัน 8,000 บาท ขึ้นไป รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  
 2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50,000 – 5,000,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.85% ต่อปี กรณีทำประกัน Auto Plus หรือ PA Smart ค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป รับประกันโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และได้รับการอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 รับฟรี E-Coupon Tesco Lotus
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการ ให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
  2.1 หากมียอดสินเชื่อระหว่าง 300,000 – 499,999 บาท จะได้รับ E-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท หรือ
  2.2 หากมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ E-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
 3. วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100 % ของราคาประเมินของธนาคาร และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 4. รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อ 84 เดือนอายุรถไม่เกิน 12 ปีรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 19 ปี
 5. วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ อาจแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้า ยี่ห้อรถยนต์ รุ่น ปี และสภาพรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
 6. ระยะเวลาการอนุมัติและได้รับวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร และคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย
 7. ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ E-Coupon ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอป SCB EASY ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้สิทธิ์ E-Coupon Tesco Lotus ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564
 8. เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว ต้องนำไปใช้ที่ Tesco Lotus หรือ Tesco Lotus Express ทุกสาขา (ไม่สามารถใช้ในการซื้อออนไลน์ได้) ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับสิทธิ์ กรณีกดรับสิทธิ์และไม่ได้ใช้ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละการรับสิทธิ์และไม่สามารถเรียกคืนสิทธิ์ได้
 9. จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 10. เงื่อนไขการใช้ E-Coupon Tesco Lotus เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 11. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโค้ดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณี ดังต่อไปนี้
  • กรณีที่ไม่ได้รับ E-Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • กรณีไม่สามารถใช้ E-Coupon ได้ เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์พิเศษ Easy Bonus อันเนื่องจากการดำเนินการของลูกค้า
  • การใช้ E-Coupon ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 13. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 14. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม