มีบ้าน มีรถ ชีวิตดี

สร้างฝันให้เป็นจริง อยากมีบ้าน มีรถ ก็ดีไปหมด

 

อยากมีบ้านใหม่ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

กู้ง่ายจ่ายน้อยด้วยสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์ ดอกเบี้ยต่ำสุด 2.60% ต่อปี(1)

ซื้อบ้านมือสอง สร้างบ้านใหม่หรือรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

ซื้อบ้านมือสอง สร้างบ้านใหม่หรือรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ กู้ง่าย ได้วงเงินสูงด้วยสินเชื่อบ้านมือสองหรือสินเชื่อรับสร้างบ้าน ดอกเบี้ยต่ำสุด 3.50% ต่อปี(2)

ออกรถใหม่ด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่

ออกรถใหม่ด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ดอกเบี้ยต่ำเทียบเท่ากับลูกค้าจ่ายเงินดาวน์ 25% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

บ้านอยู่ครบ รถมีขับ SCB อนุมัติไว ผ่อนสบาย ได้วงเงินสูง

สินเชื่อบ้านคือเงิน ได้ทุกหลักประกัน ฟรีค่าประเมิน ดอกเบี้ยต่ำสุด 5.74% ต่อปี(3)
สินเชื่อรถคือเงิน รู้ผลอนุมัติไว ผ่อนน้อย ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.05% ต่อปี ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) 1 ปีแรก ทุนประกันภัย 100,000 บาท

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน/รีไฟแนนซ์)

 • เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับโครงการจัดสรรชั้นนำตามที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะบ้านใหม่ บ้านมือสองหรือรับสร้างบ้าน เฉลี่ยทุกโครงการ

  อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
  ปีที่ อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวต่อปี
  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1-3 MRR – 4.27% ถึง MRR - 3.37% ต่อปี MRR – 4.12% ถึง MRR – 3.12% ต่อปี
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 2.00% ต่อปี MRR - 1.75% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.85% - 3.75% ต่อปี 3.00% - 4.00% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (20 ปี) 4.44% - 4.73% ต่อปี 4.66% - 4.98% ต่อปี

  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2 ปี
  ปีที่ อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2 ปี
  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1-2 2.95% - 3.85% ต่อปี 3.10% - 4.10% ต่อปี
  ปีที่ 3 MRR – 4.17% ถึง MRR -3.27% ต่อปี MRR – 4.02% ถึง MRR -3.02% ต่อปี
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 2.00% ต่อปี MRR - 1.75% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.95% - 3.85% ต่อปี 3.10% - 4.10% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (20 ปี) 4.47% - 4.76% ต่อปี 4.69% - 5.01% ต่อปี

 • เงื่อนไขการทำประกัน : กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 • รับประกันโดย บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต    หรือ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย  
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็น MRR -1.50% (รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ใหม่) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด (ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว) โดย อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) หรือ MRR ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นร้อยละ 7.120 ต่อปี (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

 • เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

  ปีที่ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บต่อปี
  ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  ปีที่ 1-3 MRR – 1.13% MRR – 0.13%
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.1% MRR + 0.3%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.99% 6.99%
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (20 ปี) 6.74% 7.31%

 • เงื่อนไขการทำประกัน : กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 • รับประกันโดย บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต    หรือ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย  
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) (รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ใหม่) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด (ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว) โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นร้อยละ 7.120 ต่อปี (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถ

 • เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ* ดาวน์เริ่มต้น 0% ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บดังนี้ (ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

  ระยะเวลาผ่อน อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง** อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง**
  รถเก๋ง รถเก๋ง รถกระบะ รถกระบะ
  48 เดือน 2.50% - 2.65% 4.00% - 4.25% 2.80% - 2.85% 4.50% - 4.58%
  60 เดือน 2.55% - 2.75% 4.13% - 4.46% 2.90% - 2.95% 4.70% - 4.78%
  72 เดือน 2.75% - 2.95% 4.54% - 4.87% 3.05% - 3.25% 5.03% - 5.36%
  84 เดือน 3.20% - 3.40% 5.33% - 5.65% 3.30% - 3.95% 5.49% - 6.52%

  หมายเหตุ: (*) ลูกค้าต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้ร่วมแคมเปญหรือไม่ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนให้ทางเจ้าหน้าที่ SCB ตรวจสอบในระบบของธนาคาร (**) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คำนวณจากเงินขอสินเชื่อ จำนวน 1,000,000 บาท
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

 • เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยี่ห้อรถยนต์และปีจดทะเบียน
 • ธนาคารจะดำเนินการตัดบัญชีก่อนล่วงหน้า 1 วันหากวันตัดบัญชีเพื่อชำระหนี้ที่กำหนดไว้เป็นวันหยุดตามประกาศธนาคาร
 • รถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ ปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 15 ปี เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • รับประกันโดย บมจ. เทเวศ ประกันภัย   
 • เงื่อนไขการทำประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
 • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม