สินเชื่อหมุนเวียน (Speedy Cash)

 

 

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (ผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระพิเศษ 22% ต่อปี นาน 48 เดือน)

กรณีลูกค้าขอเข้าโปรแกรมผ่อนจ่าย เป็นระยะเวลา 48 เดือน
 

ยกตัวอย่างเช่น 
 

  • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 10,000 บาท
  • ขอเข้าโปรแกรมผ่อนจ่าย (อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี) 48 เดือน เดือนละ 308.33 บาท

     
  • ลูกค้าได้รับอนุมัติให้เข้าโปรแกรมผ่อนจ่ายด้วยยอดตั้งผ่อน 10,000 บาทดอกเบี้ย 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

    ดังนั้น  ลูกค้าต้องนำเงินมาชำระเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 308.33 บาท เป็นระยะเวลา 48 เดือน