บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

สำหรับกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต (พักชำระ 6 เดือน)

ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น และดอกเบี้ยนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องชำระเต็มจำนวนจากยอดเรียกเก็บ หรือชำระขั้นต่ำ 5%ได้
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ยอดใช้จ่ายบัตรก่อนเข้าโครงการ 10,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 18%)
 • ลูกค้าไม่เคยค้างชำระมาก่อนที่จะพักชำระหนี้
 • ไม่มีชำระยอดเข้ามาระหว่างช่วงพักชำระหนี้
 • มีรายการใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ละเดือนๆละ 5,000 บาท

ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (ในกรณีนี้เป็นการขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน)  

ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระยอดใด ๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยระหว่างพักชำระยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติและในเดือนที่ 7 ลูกค้าจะต้องชำระยอดใช้จ่าย พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน และระหว่างการพักชำระหนี้ให้กับทางธนาคาร
 การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

สำหรับกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต (พักชำระ 6 เดือน ) + ผ่อนดีจัง 4 เดือน

ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น และดอกเบี้ยนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องชำระเต็มจำนวนจากยอดเรียกเก็บ หรือชำระขั้นต่ำ 5%ได้

ยกตัวอย่างเช่น

 • ยอดใช้จ่ายบัตรก่อนเข้าโครงการ 8,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 18%)
 • มีดีจังผ่อนชำระ ก่อนพักชำระหนี้ ผ่อนเดือนละ 2,000 บาท 4 เดือน ผ่อนไปแล้ว 1 งวด (1/4)
 • ไม่มีชำระยอดเข้ามาระหว่างช่วงพักชำระหนี้
 • มีรายการใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ละเดือนๆละ 5,000 บาท

ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (ในกรณีนี้เป็นการขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน)

ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระยอดใด ๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยระหว่างพักชำระยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ และในเดือนที่ 7 ลูกค้าจะต้องชำระยอดใช้จ่าย พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน และระหว่างการพักชำระหนี้ให้กับทางธนาคาร

 

สินเชื่อหมุนเวียน (Speedy Cash)

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน (Speedy Cash)

ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น และดอกเบี้ยนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามยอดเรียกเก็บ หรือชำระขั้นต่ำ 3%ได้
 

ยกตัวอย่างเช่น

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 50,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 28%)
 • บิลเรียกเก็บยอดชำระขั้นต่ำ 1,500 บาท
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (ในกรณีนี้เป็นการขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน)

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระยอดใด ๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 ลูกค้าจะชำระยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3%
   

   

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าหมุนเวียน (Speedy Cash) + มีผ่อนดีจัง 10 เดือน

  ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น และดอกเบี้ยนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามยอดเรียกเก็บ หรือชำระขั้นต่ำ 3%ได้
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้ามียอดใช้วงเงินอยู่ที่ 50,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย 28%) + รายการผ่อนชำระ (ดีจัง) 10 เดือน
 • บิลเรียกเก็บยอดชำระขั้นต่ำ 1,500 บาท
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (ในกรณีนี้เป็นการขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน)

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระยอดใด ๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 ลูกค้าจะชำระยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3%

   

  สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)

  ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามค่างวดปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้ากู้เงินกับธนาคาร 100,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี (อัตราดอกเบี้ย 28%)
 • ผ่อนมา 24 งวด / เงินต้นคงเหลือ 75,000 บาท
 • งวดผ่อนชำระปกติอยู่ที่ 3,120 บาท ต่อเดือน (แบ่งเป็น เงินต้น 1,320 บาท, ดอกเบี้ย 1,800 บาท)
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้น 4 เดือน + จ่ายดอกเบี้ย 50% เป็นระยะเวลา 4 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าจะชำระแค่ดอกเบี้ย 50% เป็นจำนวน 900 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน และในเดือนที่ 5 ลูกค้าจะชำระค่างวดตามปกติที่เคยผ่อนชำระกับทางธนาคารคือจำนวน 3,120 บาท

  สินเชื่อบ้าน

   

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้าน

  ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามค่างวดปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้ามีงวดผ่อนชำระปกติกับทางธนาคารอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือน
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้น (กรณีสามารถจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนได้)

  ดังนั้น  ลูกค้าจะชำระแค่ดอกเบี้ยจำนวน 8,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน และในเดือนที่ 5 ลูกค้าจะชำระค่างวดตามปกติที่เคยผ่อนชำระกับทางธนาคารคือจำนวน 10,000 บาท
     การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้าน

  ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามค่างวดปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้ามีงวดผ่อนชำระปกติกับทางธนาคารอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือน
 • แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้น (กรณีดอกเบี้ยสูงกว่า 50% ของค่างวด)

  ดังนั้น  ลูกค้าจะชำระแค่ดอกเบี้ยจำนวน 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน และในเดือนที่ 5 ลูกค้าจะชำระค่างวดตามปกติที่เคยผ่อนชำระกับทางธนาคารคือจำนวน 10,000 บาท
   

  สินเชื่อรถยนต์

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มลูกค้า สินเชื่อรถยนต์ , My car My Cash


  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทำสัญญาผ่อนชำระ 48 งวด
 • งวดเดือนละ 10,000 บาท
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน

  ดังนั้น  ลูกค้าไม่ต้องชำระยอดใด ๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในเดือนที่ 4 ลูกค้าจะชำระยอดผ่อนค่างวดเท่าเดิม
   

  สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท)

  การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

  สำหรับกลุ่มสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท)

  ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามค่างวดปกติ
   

  ยกตัวอย่างเช่น
   

 • ลูกค้ามีงวดผ่อนชำระปกติกับทางธนาคารอยู่ที่ 13,000 บาทต่อเดือน
 • แบ่งเป็น เงินต้น 5,500 บาท และ ดอกเบี้ย 7,500 บาท
   
 • ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้น (ในกรณีนี้เป็นการขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน)

  ดังนั้น  ลูกค้าจะชำระแค่ดอกเบี้ยจำนวน 7,500 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน และในเดือนที่ 5 ลูกค้าจะชำระค่างวดตามปกติที่เคยผ่อนชำระกับทางธนาคารคือจำนวน 13,000 บาท