ลักษณะบริการ

  • บริการสำหรับผู้ซื้อ ในการชำระเงินค่าสินค้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ (B/C) ที่ผู้ขายในต่างประเทศรวบรวมเอกสารทางการค้าจัดส่งให้กับผู้ซื้อผ่านธนาคาร เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับมอบเอกสาร

  • ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขาย ส่งมอบเอกสารทางการค้าผ่านธนาคารผู้ขายมายังธนาคารไทยพาณิชย์*เพื่อให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการรับมอบเอกสาร

  • ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเมื่อได้รับตั๋วเงินเรียกเก็บพร้อมแจ้งเงื่อนไขการรับเอกสาร โดยทั่วไปเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

                - ชำระเงินเพื่อขอรับเอกสาร (Documents against Payment: D/P)

                - รับรองตั๋วแลกเงินเพื่อขอรับเอกสาร (Documents against Acceptance: D/A)

*โปรดตรวจสอบที่อยู่จัดส่งเอกสารเพื่อแจ้งให้คู่ค้าทราบได้จาก www.scbtradenet.com

จุดเด่นของบริการ

รองรับตั๋วเงินเรียกเก็บที่ส่งมาจากธนาคารผู้ขาย ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรทั่วโลก

บริการแจ้งตั๋วเงินเรียกเก็บให้ผู้ซื้อทราบทันที เพื่อการรับมอบเอกสารและสามารถนำไปออกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • มั่นใจได้รับเอกสารทางการค้าครบถ้วนแน่นอน ด้วยวิธีการส่งเอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคาร

  • สะดวก รับเอกสารด้วยขั้นตอนง่าย ๆ

  • คล่องตัวสูง สามารถบริหารช่วงเวลาในการชำระค่าสินค้า และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน

  • เสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจได้ด้วยการใช้เทอมในการชำระเงิน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ