ลักษณะบริการ

บริการโอนเงินต่างประเทศขาออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปประเทศจีนภายในวันเดียว เพื่อชำระค่าสินค้าและค่าบริการ
ประโยชน์ของบริการ

1. ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเร็วขึ้น เนื่องจากเป็นการโอนเงินไปยังธนาคารสาขาปลายทางของผู้รับเงินโดยตรง

2. ช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารในต่างประเทศ

3. เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารการจัดการทางการเงิน โดยไม่ต้องสำรองเงินล่วงหน้าหลายวัน

4. การค้าคล่องตัว ได้รับสินค้าเร็วขึ้น ทำให้ธุรกิจก้าวไกลอย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขของบริการ

* ลูกค้าต้องยื่นธุรกรรมที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือส่งรายการผ่าน SCB Business Net ก่อนเวลา 12:00 น. ในวันทำการของธนาคาร

* ระบุรหัสธนาคารปลายทาง 11 หลัก (SWIFT CODE) (สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารปลายทาง)

* ข้อกำหนดในการโอนเงินต่างประเทศขาออก ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารปลายทางผู้รับโอน

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ

สมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สมัคร