รายละเอียดบริการ

ธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัทประกัน คือ Euler Hermes เพื่อแนะนำผู้ขายที่ขายสินค้าทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีความสนใจทำประกันการการชำระเงินค่าสินค้า (Trade Credit Insurance) ให้แก่บริษัทประกัน โดยหลังจากที่ผู้ขายที่ถูกแนะนำมีการซื้อกรมธรรม์จากบริษัทประกันแล้วนั้น ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทประกัน (Referral Fee) ซึ่งถือว่าเป็น Trade Fee ประเภทหนึ่ง รวมทั้งสามารถนำเสนอบริการ ที่เกี่ยวเนื่องให้แก่ผู้ขายได้

จุดเด่นของบริการ

บริษัท Euler Hermes ได้เสนอเงื่อนไขพิเศษ* ให้กับผู้ขายที่ธนาคารแนะนำ ดังนี้

ฟรี!! ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ 10 ราย

ครอบคลุมความเสี่ยงที่มากกว่าประกันการชำระเงินค่าสินค้าโดยทั่วไป เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติและภัยจากนิวเคลียร์

SLA การแจ้งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ซื้อพร้อมอัตราค่าเบี้ยประกัน ภายใน 14 วัน หลังจากผู้ขายส่ง proposal form ให้กับ Euler Hermes หมายเหตุ* : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท Euler Hermes
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  •  บริษัทประกันมีฐานข้อมูลและทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เครดิตผู้ซื้อทั่วโลก ทำหน้าที่เสมือนเป็น Credit Controller ของผู้ขาย ช่วยให้การพิจารณาเลือกคู้ค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เพิ่มยอดขาย โดยช่วยให้ผู้ขายมีความมั่นใจในการรุกตลาดกับผู้ซื้อรายใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศ ว่าส่งสินค้าไปแล้วจะได้รับชำระเงินอย่างแน่นอน ด้วยความคุ้มครองของประกันการชำระเงินค่าสินค้า

  • ช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายด้านการติดตามหนี้กรณีที่ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า ยกเว้นกรณีสินค้าไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ (Commercial Dispute)

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ