ลักษณะบริการ

ในขั้นตอนการส่งข้อมูลการค้าให้ธนาคารตรวจสอบ ผู้ขายอาจขอสินเชื่อสำหรับลูกหนี้การค้าภายใต้ BPO จากธนาคาร

ผู้ขายสามารถเลือกขอสินเชื่อสำหรับลูกหนี้การค้าภายใต้ BPO ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

1) แบบที่ธนาคารไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ย (without recourse) ผู้ขายสามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้วงเงินที่มีอยู่กับธนาคาร ซึ่งผู้ขายสามารถขอสินเชื่อแบบนี้ได้ในกรณีที่ผลการตรวจสอบออกมาถูกต้อง หรือ กรณีที่ผลการตรวจสอบออกมาพบข้อผิดพลาดแต่ Obligor Bank แจ้งว่ามีการยอมรับข้อผิดพลาดแล้ว และธนาคารสามารถรับความเสี่ยงของ Obligor Bank นั้นได้ ซึ่ง ณ วันครบกำหนดชำระเงิน หาก Obligor Bank ไม่มีการโอนเงินค่าสินค้ามาให้ธนาคาร ธนาคารจะไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยไปยังผู้ขาย

2) แบบที่ธนาคารมีสิทธิ์ไล่เบี้ย (with recourse) ผู้ขายสามารถขอสินเชื่อโดยต้องใช้วงเงินที่มีอยู่กับธนาคาร ซึ่ง ณ วันครบกำหนดชำระเงิน หาก Obligor Bank ไม่มีการโอนเงินค่าสินค้ามาให้ธนาคารธนาคารจะสามารถไล่เบี้ยให้ผู้ขายชำระหนี้ให้แก่ธนาคารได้

จุดเด่นของบริการ

รองรับการให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าหนี้การค้าภายใต้ BPO ที่เปิดโดย Obligor Bank ต่างๆ ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

สะดวกในการส่งใบคำขอใช้บริการผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารที่ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือเลือกส่งคำสั่งขอใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ลดระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนลูกหนี้การค้าเป็นเงินสดได้จากการขอสินเชื่อลูกหนี้การค้าภายใต้ BPO
  • ไม่ต้องใช้วงเงินที่มีอยู่กับธนาคารในการสินเชื่อลูกหนี้การค้าภายใต้ BPO แบบ without recourse
  • ใช้เป็นเครื่องมือในการขยายระยะเวลาชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ขายได้
  • ขยายฐานการค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการค้ากับตลาดใหม่ที่มีความเสี่ยงสูง

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ