ลักษณะบริการ

บริการสำหรับผู้ขาย ในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อด้วยวิธีการ B/C โดยหลังจากที่ผู้ขายส่งสินค้าไปแล้ว จะทำการรวบรวมเอกสารการค้าจัดส่งให้กับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อส่งต่อไปยังธนาคารผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับมอบเอกสาร โดยทั่วไปเงื่อนไขแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ชำระเงินเพื่อขอรับเอกสาร (Documents against Payment: D/P) 
  2. รับรองตั๋วแลกเงินเพื่อขอรับเอกสาร (Documents against Acceptance: D/A) 

เมื่อธนาคารด้านผู้ซื้อได้รับชำระเงิน และโอนเงินมายังธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการเรียกเก็บให้ทราบเพื่อนำเงินเข้าบัญชีผู้ขายบริการสำหรับผู้ขาย

ตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C) เป็นการซื้อขายสินค้า ที่คู่ค้าตกลงกันว่า เมื่อผู้ขายส่งสินค้าแล้ว จะรวบรวมเอกสารการค้าจัดส่งให้กับผู้ซื้อผ่านธนาคาร เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าปฏิบัติ ตามเงื่อนไขให้ถูกต้องก่อนได้รับมอบเอกสาร

จุดเด่นของบริการ

บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านเอกสารการค้าต่างประเทศของธนาคาร

บริการรับทำรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวก ธนาคารทำหน้าที่ส่งเอกสารเรียกเก็บเงิน และ

  • ติดตามการชำระเงินแทนผู้ขาย

  • เสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ ด้วยการขอให้ธนาคาร

  • รับซื้อ / ซื้อลดเอกสาร*

     

* ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

** สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่าน www.scbtradenet.com หรือขอรับได้ที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศทุกแห่งทั่วประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ