ลักษณะบริการ

ธนาคารให้บริการเรียกเก็บเงินตามการชำระเงินแบบ Open Account โดยธนาคารจะส่งเอกสารการส่งออก เช่น Invoice, Packing List, Bill of Lading ฯลฯ ไปเรียกเก็บเงินกับผู้ชำระเงินโดยตรง

ธนาคารมีบริการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามคำสั่งเรียกเก็บก่อนส่งเอกสารไปยังผู้ชำระเงิน และเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว ธนาคารจะแจ้งผู้ขายเพื่อนำเงินเข้าบัญชี

จุดเด่นของบริการ

บริการที่รวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง (นับจากธนาคารได้รับคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วน)

บริการ “SCB TRADE SAMEDAY SERVICE” ด้วยการส่งเอกสารไปยังผู้ชำระเงินในต่างประเทศ ภายในวันทำการเดียวกัน (รับเอกสารได้ถึงเวลา 16.00 น.)

ให้บริการด้วยความถูกต้องและเชื่อถือได้จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • จัดส่งเอกสารเรียกเก็บได้รวดเร็ว โดยธนาคารจะส่งเอกสารไปยังผู้ชำระเงินในต่างประเทศ ภายในวันทำการ เดียวกัน (รับเอกสารได้ถึงเวลา 16.00 น.)
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร (Lower Courier Expense)

  • บริหารจัดการลูกหนี้ต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบ Follow-up Payment

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ