ลักษณะบริการ

 • ธนาคารให้บริการแจ้งเปิด L/C หรือบริการแจ้งแก้ไข L/C (L/C Amendment) กับผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่า จะชำระเงินค่าสินค้าด้วยวิธีการแบบ L/C
 • ผู้ขายจะต้องแจ้งผู้ซื้อให้เปิดหรือแก้ไข L/C โดยแต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์* เป็นธนาคารรับแจ้ง L/C (Advising Bank)
 • เมื่อธนาคารผู้ซื้อทำการเปิดหรือแก้ไข L/C แล้วแจ้งมายังธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารจะทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความแท้จริงของ L/C เพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบ และรับ L/C เพื่อดำเนินการส่งสินค้าต่อไป

*ผู้ขายจะต้องแจ้งผู้ซื้อให้ระบุชื่อธนาคารรับแจ้ง L/C (Advising Bank) เป็น Siam Commercial Bank PCL (SWIFT Code: SICOTHBK)

จุดเด่นของบริการ

รับแจ้ง L/C ที่เปิดโดยธนาคารต่าง ๆ ครอบคลุมทุกทวีป ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรทั่วโลก

แจ้ง L/C ให้ทราบทันที ผ่านโทรศัพท์ หรืออีเมล หลังจากธนาคารได้รับและตรวจสอบความแท้จริงของ L/C แล้ว

บริการเก็บรักษา L/C ต้นฉบับ เพื่อป้องกันการสูญหาย

มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • มั่นใจว่าได้รับ L/C ที่ถูกต้อง แน่นอน เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อ
 • สามารถใช้ L/C เพื่อขอใช้บริการต่อเนื่องจากธนาคาร อาทิ
  • บริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C
  • บริการเรียกเก็บเงินภายใต้ L/C
  • บริการสินเชื่อเพื่อการขายหรือการส่งออก
  • บริการรับซื้อ/ซื้อลดเอกสารภายใต้ L/C

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ