ลักษณะบริการ

  • หลังจากที่ผู้ขายได้ส่งสินค้า ผู้ขายนำข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องมาให้ธนาคาร ซึ่งทำหน้าที่เป็น Recipient Bank ตรวจสอบว่าตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ซื้อระบุไว้ใน BPO หรือไม่ โดยธนาคารจะนำข้อมูลการค้าที่ได้ส่งให้ระบบ TMA ตรวจสอบ และระบบ TMA ทำการแจ้งผลการตรวจสอบไปให้ธนาคารทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งผลให้ผู้ขายทราบ
  • ในกรณีที่ผลการตรวจสอบถูกต้องธนาคารจะแจ้งวันครบกำหนดชำระเงินให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า หรือในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดธนาคารจะรอผลการพิจารณายอมรับข้อผิดพลาดจากผู้ซื้อ แล้วจึงแจ้งให้ผู้ขายรับทราบต่อไป
  • ณ วันครบกำหนดชำระเงิน* เมื่อ Obligor Bank ได้ทำการโอนเงินค่าสินค้าให้ธนาคารแล้ว ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายต่อไป 

* เฉพาะกรณีที่ผลการตรวจสอบถูกต้อง หรือพบข้อผิดพลาดแต่ได้รับแจ้งการยอมรับข้อผิดพลาดจาก Obligor Bank เท่านั้น

จุดเด่นของบริการ

ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เนื่องจากใช้ระบบ TMA ในการตรวจสอบข้อมูลการค้าและมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของธนาคารที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

สะดวกในการส่งใบคำขอใช้บริการผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารที่ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือเลือกส่งคำสั่งขอใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • คาดการณ์กระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำขึ้น เพราะทราบวันที่แน่นอนที่จะได้รับชำระค่าสินค้า
  • ลดเวลาในการทราบผลการตรวจสอบเงื่อนไขการค้า (เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ L/C) เนื่องจากธนาคารใช้ระบบ TMA ตรวจสอบเงื่อนไขการค้าแทนเจ้าหน้าที่ของธนาคาร

  • ไม่เกิดกรณีการโต้แย้งเรื่อง discrepancy (เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ L/C) เนื่องจาก Obligor Bank และ Recipient Bank มีข้อตกลงในการให้ระบบ TMA ตรวจสอบเงื่อนไขการค้าแทนเจ้าหน้าที่ของธนาคารทั้งสองแห่ง

  • สามารถส่งข้อมูลการค้าให้ธนาคารในรูปแบบไฟล์สำเนาเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาให้ธนาคารตรวจสอบได้ โดยเอกสารต้นฉบับสามารถส่งให้กับผู้ซื้อได้โดยตรง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ