ลักษณะบริการ

 

  • ธนาคารให้บริการโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสาร เรียกเก็บทางการค้า (ภายใต้ Letter of Credit หรือ ตั๋วเงินเรียกเก็บ : Bills for Collection) ตามคำร้องขอ ของผู้โอน (Assignor : ผู้ขายหรือผู้ส่งออก) เพื่อโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้าไปให้กับผู้รับโอน (Assignee)
  • เป็นการส่งเอกสารเรียกเก็บทางการค้าผ่านธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน
  • เมื่อธนาคารได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนแบ่งตามการโอนสิทธิการรับเงิน ตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้า (Assignment of Proceeds) และนำเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) เข้าบัญชีให้กับผู้โอน

จุดเด่นของบริการ

บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Certified Documentary Credit Specialist: CDCS) ที่ให้บริการ และพร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม

มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับโอนว่าจะได้รับเงินเมื่อมีการชำระตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้า

  • สามารถโอนสิทธิการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้าไปให้กับผู้รับโอน (Assignee(s)) ได้หลายรายโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้ซื้อ

  • หมดปัญหาการจัดทำสัญญาโอนเงินและการชำระเงินค่าสินค้าไปยังผู้ผลิต

  • เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ขายที่มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับจำนวนสินค้าที่ได้รับคำสั่งซื้อ สามารถติดต่อผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในประเทศเพื่อทำการผลิตแทนได้

ช่องทางการติดต่อ

สมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สมัคร