ลักษณะบริการ

บริการซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตแบบไม่ไล่เบี้ย (Export Bill Discount without Recourse) และบริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Confirmation) เป็นบริการที่ธนาคารเปิดรับความเสี่ยงแทนผู้ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากธนาคารผู้ออก L/C (Non-payment Risk of Issuing Bank) และความเสี่ยงของประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้ออก L/C (Country Risk) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk) ความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลของประเทศนั้นจำกัดการเข้าออกของเงินทุน (Transfer Risk) เป็นต้น ดังนั้น ผู้ส่งออกจึงสามารถใช้บริการดังกล่าวเป็นเครื่องมือเพื่อขจัดความเสี่ยงข้างต้น อีกทั้งยังสามารถใช้เสริมสภาพคล่องหลังการส่งออก (Post-shipment Financing) ในกรณีของ Export Bill Discount without Recourse
จุดเด่นของบริการ

ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์สามารถรองรับความเสี่ยงดังกล่าวสำหรับธนาคารคู่ค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 130 ประเทศทั่วโลก โดยธนาคารมี Product Program เพื่อรองรับความเสี่ยงของประเทศ และธนาคารผู้ออก L/C พร้อมทั้งเครื่องมืออื่นหากไม่สามารถรองรับด้วย Product Program

• ปัจจุบันธนาคารสามารถรองรับความเสี่ยงของธนาคารผู้ออก L/C ได้กว่า 600 ธนาคารใน 130 ประเทศทั่วโลก* ซึ่งรวมถึงตลาดเกิดใหม่ หรือ emerging countries ในทุกทวีป

หมายเหตุ * Risk Premium สำหรับการซื้อลด หรือค่าธรรมเนียมสำหรับยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของธนาคารผู้ออก L/C

รายชื่อประเทศที่ธนาคารสามารถพิจารณาให้บริการซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตแบบไม่ไล่เบี้ย (Export Bill Discount without Recourse) และบริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Confirmation)*

* ในการให้บริการ ธนาคารจะพิจารณาความเสี่ยงของธนาคารผู้ออก L/C นอกเหนือจากความเสี่ยงของประเทศที่ตั้งของธนาคาร โดย risk Premium สำหรับการซื้อลด หรือค่าธรรมเนียมสำหรับยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของธนาคารผู้ออก L/C

อนึ่ง หากรายชื่อของประเทศคู่ค้าไม่ปรากฏในรายชื่อประเทศข้างต้น ท่านสามารถส่งรายละเอียดธุรกรรมมายัง Trade Product โดยตรงที่ tradefinancedesk@scb.co.th เพื่อหา solution อื่นๆ ในการให้บริการแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ครอบคลุมความหลากหลายของธนาคารคู่ค้า และประเทศคู่ค้าของผู้ส่งออก

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการซื้อลดเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตแบบไม่ไล่เบี้ย และบริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

สามารถสนับสนุนผู้ส่งออกในการขยายธุรกิจไปยังประเทศใหม่ๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ได้อย่างมั่นใจ

สามารถช่วยสร้างรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการค้าต่างประเทศ เช่น รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ