ลักษณะของบริการ

บริการธุรกรรมทางการเงินครบวงจรให้แก่ลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศพม่า ช่วยเพิ่มศักยภาพ และความคล่องตัวในการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของไทย เพื่อให้ธุรกิจของท่านก้าวไกลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริการด้านนำเข้า

  • บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
  • บริการชำระเงินค่าสินค้าขาเข้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ
  • บริการออกหนังสือค้ำประกัน

 

บริการด้านส่งออก

  • บริการแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
  • บริการเรียกเก็บเงินภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตและบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสาร

 

บริการด้านเงินโอน

  • บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า
  • บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก

 

พร้อมกันนี้ ธนาคารมีบริการให้คำแนะนำการทำธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศพม่า โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ ทั้งทางด้านการค้าต่างประเทศและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของบริการ

ได้รับเงินภายในวันเดียวกับวันที่ส่งคำสั่ง (Same day settlement) ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารเงิน

ช่วยให้เกิดความคล่องตัวทางการค้า ส่งผลให้ธุรกิจก้าวไกลอย่างมีประสิทธิภาพ
เงื่อนไขของบริการ

  • ต้องยื่นธุรกรรมที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือส่งรายการผ่าน SCB Business Net ก่อนเวลา 14:30 น. ในวันทำการของธนาคาร
  • ข้อกำหนดในการทำธุรกรรม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารปลายทาง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ