ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการรับยืนยันการชำระเงินตาม letter of credit (L/C) กับผู้ส่งออกที่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการชำระเงินค่าสินค้า เพราะไม่เชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของธนาคารผู้เปิด L/C หรือประเทศของธนาคารผู้เปิด L/C
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งผู้นำเข้าให้เปิด L/C โดยระบุเงื่อนไขให้ SCB เป็นธนาคารผู้รับแจ้ง L/C (advising bank) ธนาคารผู้รับยืนยัน L/C (confirming bank) ธนาคารผู้รับเอกสาร (negotiating bank) และ L/C ต้องมีเงื่อนไขการชำระเงินแบบ reimbursement

ผู้ส่งออกต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้นำเข้าทราบข้อมูลของ SCB เพื่อรับแจ้ง L/C ดังนี้

ชื่อธนาคาร: Siam Commercial Bank Public Company Limited
รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK
เมื่อผู้ส่งออกยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของ L/C แล้ว SCB จะเป็นผู้ชำระเงินแทนในกรณีที่ธนาคารผู้เปิด L/C ไม่สามารถชำระเงินได้ หรือในกรณีที่ประเทศของธนาคารผู้เปิด L/C มีข้อบังคับห้ามการชำระเงิน

จุดเด่นของบริการ

ยืนยันการชำระเงินตาม L/C ที่เปิดจากธนาคารพันธมิตรในต่างประเทศได้มากกว่า 800 ธนาคาร ในกว่า 120 ประเทศ ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตลาดเกิดใหม่ หรือ emerging countries ในทุกทวีป
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

มั่นใจได้
มั่นใจว่าจะได้รับเงินจากการส่งออกสินค้าอย่างแน่นอน เพราะ SCB ยืนยันจะชำระเงินแทนธนาคารผู้เปิด L/C ถ้าธนาคารผู้เปิด L/C ไม่สามารถชำระเงินได้
ขยายฐานการค้า
เปิดโอกาสค้าขายได้กว้างขึ้นภายใต้ L/C กับคู่ค้าทั่วโลก รวมถึงการค้ากับตลาดใหม่ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะ SCB สามารถยืนยันการชำระเงินได้กว่า 800 ธนาคาร ใน 120 ประเทศทั่วโลก
เพิ่มสภาพคล่อง
เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ด้วยการขอให้ SCB รับซื้อ/ซื้อลด L/C ที่ได้รับยืนยันการชำระเงินแล้วได้ทั้งแบบมีสิทธิไล่เบี้ยหรือไม่มีสิทธิไล่เบี้ย 1
สะดวก
ช่วยลดภาระการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมรับยืนยัน L/C 2
หมายเหตุ:
1 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • ต้นฉบับ L/C หรือ amendment L/C (ถ้ามี)
  • ใบคำขอให้ตัดค่าธรรมเนียมการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Payment instructions for letter of credit confirmation charges) กรณีที่ค่าธรรมเนียม (confirmation fee) เป็นของผู้ส่งออก

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ