• รายละเอียดการติดต่อ
  • ยืนยันข้อมูล

บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

ยืนยัน L/C คู่ค้าแทนท่านมั่นใจทุกครั้งที่ส่งออก

ระบุประเภทธุรกิจ

ระบุรูปแบบขององค์กร

เราจะติดต่อคุณภายใน 48 ชม. ของเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

กลับ

บริการที่คุณสนใจ

บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต