ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง

หนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหว่าง ประเทศจีน อินเดีย และ ไทยได้ พม่าเป็นประเทศที่มีประชากร 54 ล้านคน และกำลังมีการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ การเติบโตของ GDP ในระยะต่อไปคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7-7.5% ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า สำนักงานตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์ในย่างกุ้งพร้อมกับธนาคารพันธมิตรในประเทศของธนาคารพร้อมที่จะรองรับความต้องการทางการเงินของคุณ


ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง

ก่อตั้ง

23 พฤศจิกายน 2555

สถานะ

สำนักงานผู้แทน

รายละเอียดการให้บริการ

ให้บริการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ แนะนำ และประสานงานกับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนในสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ และกฏเกณฑ์ทางการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า การให้บริการสินเชื่อธุรกิจโดยผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ในประเทศไทยหรือสาขาสิงคโปร์ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน


รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการสำนักงาน

คุณวิทิตา ถิระพร

สถานะ

สำนักงานผู้แทน

ที่ตั้งสาขา

No.17/A, Kabar Aye Pagoda Road,Golden Valley Ward II, Bahan Township, Yangon, Myanmar

โทรศัพท์

(+95)-1-540229

โทรศัพท์มือถือ

(+95)-9-257-099-610