ข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐประชาชนจีนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีปริมาณการค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ปัจจุบันจีนถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก นอกจากนี้ในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลก จีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) มีสาขาในมหานครเซี่ยงไฮ้ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง รวมถึงสำนักงานผู้แทนในกรุงปักกิ่ง เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรให้แก่ธุรกิจไทยและจีน


ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานผู้แทนปักกิ่ง และสาขาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้

ก่อตั้ง

31 ตุลาคม 2556 (ปักกิ่ง), 2561 (เซี่ยงไฮ้)

สถานะ

สำนักงานผู้แทน (ปักกิ่ง), สาขาต่างประเทศ (เซี่ยงไฮ้)

เว็บไซต์

รายละเอียดการให้บริการ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง

  • ให้บริการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ แนะนำ และประสานงานกับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ และกฏเกณฑ์ทางการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซี่ยงไฮ้

  • Foreign currency deposit account

  • Corporate Finance

  • International fund transfers

  • International Trade Finance

  • Guarantees

  • Global Transaction Services

  • Financial Advisory Service

  • Tailor-made Financial Services 

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการสำนักงาน

Ms. Zhu Ying

 

สถานะ

สำนักงานผู้แทน

ที่ตั้งสาขา

Room No.1502, 15th Floor China World Office 1, No.1 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District, Beijing 100004 P.R. China

โทรศัพท์

86 10-65994998

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการสำนักงาน

Ms. June Fu

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

 

 

ที่ตั้งสาขา

Room T15, 74F, Shanghai World Financial Center, No 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P.R. China

โทรศัพท์

86 21 - 6058 - 7777