ข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐประชาชนจีนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีปริมาณการค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ปัจจุบันจีนถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก นอกจากนี้ในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลก จีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) มีสาขาในมหานครเซี่ยงไฮ้ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง รวมถึงสำนักงานผู้แทนในกรุงปักกิ่ง เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรให้แก่ธุรกิจไทยและจีน


ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานผู้แทนปักกิ่ง และสาขาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้

ก่อตั้ง

31 ตุลาคม 2556 (ปักกิ่ง), 2561 (เซี่ยงไฮ้)

สถานะ

สำนักงานผู้แทน (ปักกิ่ง), สาขาต่างประเทศ (เซี่ยงไฮ้)

เว็บไซต์

รายละเอียดการให้บริการ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง

  • ให้บริการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ แนะนำ และประสานงานกับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ และกฏเกณฑ์ทางการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซี่ยงไฮ้

  • Foreign currency deposit account

  • Corporate Finance

  • International fund transfers

  • International Trade Finance

  • Guarantees

  • Global Transaction Services

  • Financial Advisory Service

  • Tailor-made Financial Services 

 

 

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการสำนักงาน

Ms. Zhu Ying

 

สถานะ

สำนักงานผู้แทน

ที่ตั้งสาขา

Room No.1565, 15th Floor China World Tower, No.1 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District, Beijing 100004 P.R. China

โทรศัพท์

86 10-5737-2682

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการสำนักงาน

Ms. June Fu

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

 

 

ที่ตั้งสาขา

Room T15, 74F, Shanghai World Financial Center, No 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P.R. China

โทรศัพท์

86 21 - 6058 - 7777