ลักษณะบริการ

ให้บริการรักษาเงินตามบัญชีเงินฝากที่ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีไว้กับธนาคาร โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการเบิกถอนเงินตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าว ไม่ใช่การรับฝากเงินอันเป็นปกติธรรมดา และไม่มีลักษณะของการทำหน้าที่เป็นคนกลาง ตามลักษณะของการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารประกอบธุรกิจการรับฝากเงินที่มีเงื่อนไขตามคำสั่งลูกค้าได้เป็นการทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • มีตัวแทนที่วางใจได้ในการดูแลรักษาบัญชีเงิน และดูแลเงื่อนไขการชำระเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0 2544 2923, 0 2795 5373, 0 2795 1957, 0 2795 4153

แฟกซ์: 0 2544 7475

อีเมล: corporatetrust_sales@scb.co.th

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ