ลักษณะบริการ

บัตรเงินสด SCB Petty Cash คือบัตรที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะมอบบัตรนี้ให้แก่พนักงาน / ลูกจ้างเพื่อใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

จุดเด่นของบริการ

(ผู้ถือบัตร) ไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

ผู้ประกอบการสามารถสำรองบัตรไว้ พร้อมแจกบัตรได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาธนาคาร
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สำหรับบริษัท

  • ลดความเสี่ยง ในการจัดเก็บเงินสดของบริษัท

  • สามารถเติมเงินเข้าบัตร และโอนเงินคืนจากบัตร

  • สามารถเรียกดูยอดจำนวนเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของบัตร

  • สามารถเปลี่ยนผู้ถือบัตรได้

สำหรับผู้ถือบัตร

  • ลดความเสี่ยงในการถือเงินสด

  • ใช้บัตรได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีกับธนาคาร

  • สามารถใช้บัตรถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ทั่วประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ