ลักษณะบริการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บริการบริหารเงินปันผลแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่แจ้งการจ่ายเงินปันผลผ่านบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดย TSD จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลผ่านธนาคาร 2 วิธี คือ

โอนเงินปันผลเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น (e-Dividend)

TSD จะเป็นผู้โอนเงินปันผลเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SCB Business Net พร้อมส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

จ่ายเช็คปันผล (Cheque Dividend)

TSD จะเป็นผู้ออกเช็คปันผลส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์พร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และส่งข้อมูลการออกเช็คให้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทนำข้อมูลไปลงทะเบียนเช็คผ่านระบบ SCB Business Net

จุดเด่นของบริการ

โอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ

เพิ่มโอกาสในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินจากเงินปันผลของบริษัท ด้วยบริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในกลุ่มอัตโนมัติ

ตรวจสอบสถานะเช็คออนไลน์

ทราบสถานะการขึ้นเงินของเช็คได้ตลอดเวลา ผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

อายัดเช็คออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

กรณีต้องเปลี่ยนแปลงหมายเลขเช็คสำหรับลูกค้า บริษัทสามารถอายัดเช็คเงินปันผลได้ด้วยตนเองผ่าน SCB Business Net

ลดความผิดพลาดในการออกเช็ค

หมดปัญหาเรื่องเช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ (Returned Cheque) เนื่องจากความผิดพลาดในกระบวนการบริหารเช็ค

ส่งคำสั่งและอนุมัติออนไลน์

ปลอดภัยด้วยการส่งรายการคำสั่งและอนุมัติรายการผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน นำไปกระทบยอดบัญชีในระบบของบริษัทได้โดยไม่เสียเวลาค้นหาและตรวจสอบจาก Statement ทีละรายการ

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารเงินปันผล

  • สร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของบริษัท หมดปัญหาจากความผิดพลาดในการลงทะเบียนเช็ค

  • มั่นใจในประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการส่งคำสั่งรายการผ่าน SCB Business Net

  • Firewall, SSL (Secure Sockets Layer: 256-bit)

  • กำหนดสิทธิในการทำรายการและอนุมัติรายการแบบ Dual Controls (Maker และ Signer)

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ