ลักษณะบริการ

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยบัตรชำระเงินธุรกิจ (SCB Exclusive Payment Card) ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) โดยหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันของคู่ค้า (ผู้ถือบัตร) เข้าบัญชีของบริษัททันที แทนการรับชำระด้วยเช็คหรือเงินสด

จุดเด่นของบริการ

ปลอดภัยสูง ใช้ชำระเงินกับร้านค้าที่อยู่ในข้อตกลงเท่านั้น (Closed-loop) และใช้ PIN ระบุตัวตนผู้ถือบัตร

หักเงินจากบัญชีของผู้ชำระเงินและนำฝากเข้ายังบัญชีของบริษัททันที (Real-time)

ใช้บัตรทำรายการได้ตลอด 24 ชม.

บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถออกบัตรได้หลายใบตามความต้องการ

สามารถกำหนดวงเงินของบัตรแต่ละใบ และจำนวนครั้งที่ใช้บัตรในแต่ละวันได้

บริการส่ง SMS แจ้งผู้ชำระเงินทุกครั้งเมื่อทำรายการสำเร็จ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สำหรับบริษัท

เสริมสภาพคล่อง ได้รับเงินเข้าบัญชีทันที มั่นใจได้ในทุกรายการซื้อขาย

ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมทุกรายการซื้อขาย

สะดวก ลดขั้นตอนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขนส่งเงินสด

รายงานครบถ้วน สามารถตรวจสอบรายการซื้อขายแบบ Real-time และย้อนหลังได้ในรูปแบบ txt, pdf และ csv

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ด้วยบัตรรับชำระเงินที่เป็นเอกสิทธิ์ (Exclusive) เฉพาะของบริษัท

 

สำหรับผู้ชำระเงิน

ปลอดภัย

  • ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม การสูญหาย หรือการทุจริตของพนักงาน

  • ใช้บัตรได้เฉพาะร้านค้าที่กำหนด และต้องใช้ PIN ในการทำรายการชำระเงิน

สะดวก

  • ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ