ลักษณะบริการ

ธนาคารให้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในกลุ่ม โดยการผูกบัญชีออมทรัพย์เข้ากับกลุ่มบัญชีเดินสะพัด สามารถรองรับทั้งรายการโอนเงินระหว่างวัน (Intraday) และ รายการโอนเงิน ณ สิ้นวัน (End of day) รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทในกลุ่มได้ทันที และมีรายงานการกู้ยืมระหว่างกัน

จุดเด่นของบริการ

ผูกบัญชีต่างสาขาได้ ไม่จำกัดจำนวนบัญชี - 1. บัญชีออมทรัพย์ (Top Most) 1 บัญชี - 2. บัญชีเดินสะพัด (Concentration) มีได้ 1 บัญชีที่มี/ไม่มีวงเงิน O/D ของกลุ่ม ให้กำหนดที่บัญชีนี้เพื่อรับประโยชน์สูงสุด - 3. บัญชีลูกทุกชั้น มีได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี โดยเป็นบัญชีเดินสะพัด
เพิ่มเติม

รองรับการผูกบัญชีได้สูงสุด 10 ชั้น

ควบคุมการจัดการด้วยระบบอัตโนมัติ 24 x 7

โอนเงินอัตโนมัติเป็นรายการสุดท้าย ณ สิ้นวัน

กำหนดยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ที่บัญชีเดินสะพัดได้ทุกบัญชี

บริษัทในกลุ่มสามารถใช้เงินร่วมกันได้ระหว่างวัน
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินภายในบริษัทหรือกลุ่มบริษัทโดยรวม

  • เพิ่มศักยภาพในการวางแผนทางการเงิน

  • บริหารจัดการยอดเงินในบัญชีเดินสะพัด / บัญชีออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • ลดข้อผิดพลาดและภาระในการบริหารสภาพคล่อง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ