ลักษณะบริการ

บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี สามารถเลือกผูกบัญชี โอนเงินได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีเดินสะพัด โดยระบบจะโอนเงินอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถตรวจสอบ รายการความเคลื่อนไหวผ่าน SCB Business Net และ Statement ได้

จุดเด่นของบริการ

ควบคุมการจัดการด้วยระบบอัตโนมัติ

ทำรายการได้ทุกวัน ไม่เว้นหยุดราชการ

กำหนดลำดับการโอนก่อน-หลังได้ ตามความต้องการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวก ทำรายการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ประหยัดเวลา สามารถโอนเงินอัตโนมัติได้ทันทีตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อธนาคาร

  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินให้กับบริษัทสามารถควบคุมยอดเงินคงเหลือในแต่ละบัญชีได้