ลักษณะบริการ

บริการจัดส่งรายการเดินบัญชีผ่านระบบ SWIFT เป็นบริการที่ธนาคารจัดส่งข้อมูลเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากและยอดเงินคงเหลือ (Statement) ของลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ได้ทั้งบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท และบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) โดยส่งผ่าน SWIFT Message Type 940 (Customer Statement Message) ไปยังลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ SWIFT หรือไปยังสถาบันการเงินอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศตามคำสั่งของลูกค้า

จุดเด่นของบริการ

จัดส่งข้อมูลถูกต้อง ตรงเวลาตามมาตราฐานสากล

จัดส่งข้อมูลได้ทุกสกุลเงินที่ลูกค้ามีบัญชีกับธนาคาร
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ได้รับข้อมูลรายการเดินบัญชีตามรูปแบบมาตรฐานสากลตามรูปแบบ SWIFT MT940

  • สามารถใช้ข้อมูลรายการเดินบัญชีตามรูปแบบ SWIFT MT940 เข้าระบบบัญชีของลูกค้าได้ทันที

  • ทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีและนำไปกระทบยอดข้อมูลทางบัญชีได้อย่างรวดเร็ว

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ