ลักษณะบริการ

เพื่อรองรับการชำระเงินทั้งแบบ Book Transfer ไปยังผู้รับเงินปลายทางที่มีบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ หรือการโอนเงินไปยังผู้รับเงินปลายทางที่มีบัญชีกับธนาคารอื่น ด้วยความรวดเร็วจากระบบการให้บริการ แบบ Straight Through Processing ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ตรงตามมาตรฐานสากล พร้อมตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้ทันทีผ่านธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ SCB Business net นอกจากการให้บริการส่งรายการเดินบัญชีผ่านระบบ S.W.I.F.T. MT950

จุดเด่นของบริการ

ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน

ไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

โอนเงินไปยังผู้รับเงินปลายทางด้วยความถูกต้องรวดเร็ว

มีทีมงานมืออาชีพเพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวกในการโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับปลายทาง ด้วยความรวดเร็ว
  • ตรวจสอบรายการเงินโอน ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ผ่านระบบธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ได้ทันที
  • ผู้รับเงินปลายทางที่เป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเครือข่ายสาขาและตู้เอทีเอ็มมากที่สุดในประเทศ

 

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด บัญชีเงินบาทของสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
ประเภทบัญชี บัญชีเดินสะพัด, ออมทรัพย์, และฝากประจำ (ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
การจ่ายดอกเบี้ย บัญชีเดินสะพัดและบัญชีออมทรัพย์ ไม่มีดอกเบี้ย
บัญชีเดินสะพัดไม่สามารถออกเช็คได้
บัญชีฝากประจำ จ่ายตามอัตราดอกเบี้ยซึ่งระบุในวันฝากเงิน
ยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน จำกัดยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน ที่มีกับสถาบันการเงินทุกแห่งในประเทศไทย ไม่เกิน 300 ล้านบาท
O/D ไม่มีบริการ
การระบุวัตถุประสงค์ในการชำระเงิน ต้องระบุวัตถุประสงค์การชำระเงินในใบคำสั่งชำระเงิน ดังนี้
หัวข้อ 70 ใน MT 103 พร้อมทั้งรายละเอียดติดต่อผู้รับเงินปลายทาง
หัวข้อ 72 ใน MT200/202

ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลบังคับใช้กับทุกบัญชีเงินบาทของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศซึ่งเปิดใช้บริการในประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง

  • มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 14 ล้านบัญชี
  • ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 125 แห่ง
  • เครือข่ายธนาคารสาขาทั่วประเทศ

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ