ลักษณะบริการ

บริการบัญชีเงินฝากเดินสะพัดที่ให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษสูงเสมือนบัญชีเงินฝากประจำ (ตามเงื่อนไขธนาคาร) ช่วยเพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการทำธุรกรรมทางการเงิน

จุดเด่นของบริการ

ใช้เช็คในการเบิก – ถอนเงิน และมีวงเงินเกินบัญชี (OD)

ได้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวันได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์

เงินคงเหลือต่อเนื่อง 1 เดือนได้รับดอกเบี้ยเสมือนเงินฝากประจำอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวก – ลดเวลาการบริหารจัดการด้านการเงิน
  • ได้รับดอกเบี้ยจากเงินคงเหลือ – โดยไม่ต้องย้ายเงินมาฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ