ลักษณะบริการ

ออมทรัพย์พลัส (Savings Plus – On Call)
ออมทรัพย์ พลัส ฝากต่อเนื่อง(Savings Plus - Fixed Term)

จุดเด่นของบริการ

ออมทรัพย์ พลัส (Savings Plus – On Call)

อัตราดอกเบี้ย กำหนดตามวงเงิน

คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

ได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม)

ลูกค้าฝาก-ถอนได้ตามปกติ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

จุดเด่นของบริการ

ออมทรัพย์ พลัส ฝากต่อเนื่อง (Savings Plus - Fixed Term)

คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากแต่ละรายการ

ได้รับดอกเบี้ยทันทีเมื่อถึงวันครบกำหนด(เหมือนเงินฝากประจำที่มีวงเงินและระยะเวลาฝากเดียวกัน)

สามารถฝากเงินในบัญชีเดียวกันได้ไม่จำกัดรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

  • สะดวกและสามารถจัดการเงินฝากให้ตรงกับ Cash Flow ของบริษัท

  • ไม่ต้องเปิดหลายบัญชี สามารถใช้บัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่ได้

     

จำนวนเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

  • จำนวนเงินฝากแต่ละรายการขั้นต่ำ 10 ล้านบาท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดประกาศต่อไป
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะทำการประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ณ สาขาของธนาคาร หรือ www.scb.co.th